...

КОИ СМЕ НИЕ

Лозеница 2018 е нов проект на винената карта на България, но с история.
Историята започва през началото на 2018 г. със закупуването на няколко по-малки лозови масива в с. Лозеница и с.Виногради.

Първите вина, получени от тях собственика споделя със семейството и приятели, и бързо всички се влюбват
във вкуса на местното вино и красотата на Долината на р. Струма.

ЛОЗЯТА

Над 500 km² площ  от лозовите ни насаждения са разположени в Мелнишкия край – в близост до село Лозеница, в най-южната част от Долината на р. Струма.   Изборът не е случаен – районът се слави с хилядолетни винарски традиции.  Тероарът на региона е уникален за България.

Copy of 2k22-06-10 - AngusEstateWine shots Lozenitsa-47

КЛИМАТ И СОРТОВЕ

Климатът е преходно–средиземноморски. Средната годишна температура в Сандански е 14,1ºС, а средната относителна влажност на въздуха е най-ниската за страната – 66%. Мекият и сух климат, близостта на Бяло море благоприятстват за отглеждането на лозя, които да дадат грозде с отлични характеристики. Собствените ни лозя са от сортовете Мерло, Кабарне – Совиньон, Сира, типичните за региона Широка Мелнишка лоза, Мелник 55, Мелнишки Рубин, Мавруд, Руен, Мелник 1300, Сандански Мискет, Тамянка, като е използван елитен италиански посадъчен материал.

МЕЛНИШКАТА ДОЛИНА

Мелнишкия край е извор на хилядолетното лозарсво и винарство, движеща сила за развитието на модерния български туризъм. Районът около Петрич, Сандански и Мелник е най-концентрираният регион от винарни в страната, което чисто логистично го прави перфектен за винен туризъм. Може би е и най-добре структорираният регион от гледна точка на комуникация между винарните, посрещането на гостите и създаването на събития и инициативи.

НАШАТА ИСТОРИЯ

2018

Началото

„Всичко започна през 2018 г.  Постепенно успяхме да изкупим 600 дка лозя.   Взехме под аренда и около 1000 дка свободна земя.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.