...

Author - lozenitsaestate

Lozenitsa Open I Wine Tasting

От лозето до масата. В чашите, в спомените, в сърцата на хората, където историята продължава… Благодарим на всички, които бяха част от събитието на Лозеница Естейт, а именно представянето на бутиковата ни серия вина! ___ Lozenitsa Estate...

Read more...

Code Fashion: Обяд сред лозята в Lozenitsa Estate

Обяд сред лозята в Lozenitsa Estate Тридневен празник по случай Петровден и Джулай Морнинг организират в Lozenitsa Estate Видео : https://codefashionplay.bg/title/obyad-srez-lozyata-v-lozenitsa-estate/fvp/#fvp_Lozenica_Estate_Report Тридневен празник по случай Петровден и Джулай Морнинг организират в Лозеница Естейт. Това стана ясно по...

Read more...

Code Fashion: Петровден и Джулай Морнинг в Lozenitsa Estate

Петровден и Джулай Морнинг в Lozenitsa Estate Заедно с Lozenitsa Estate празнувахме Петровден Джулай Морнинг с 360-градусова гледка към седем планини. Тридневен празник, който започна на 29 юни и приключи късно през нощта на 1 юли Лозеница...

Read more...

Forbes: Комплексът със седемте планини

Източник : Forbes Bulgaria Lozenitsa Estate ще е комплекс от бъдещето. Какво означава това, как мисълта за бъдещето беляза идеите, строителството и цялата визия? Връзката човек–природа е в основата на нашата визия за бъдещето. Цялата идея на...

Read more...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.